Over SE

header_big_2

Onafhankelijk Heeren Dispuut Semper Excelsius is ontstaan op 9 mei 2006 te Keizerstraat 10bis te Utrecht. Vier goedlachse drinkebroeders kwamen op regelmatige basis in deze villa samen om te dineren, borrelen, in en af te pilsen. Op een avond kwamen zij op het idee een onafhankelijk dispuut op te richten. Dit leidde tot een vrijblijvend dispuut zonder de hiërarchieën, maar mét de verbondenheid van het verenigingsleven.
In de jaren die volgden waren er genoeg mannen die zich wilden aansluiten bij het heerlijke genootschap dat was ontstaan. Elke jaargang waren er enkelen die de kritische selectie overleefden en zich officieel lid van het dispuut mochten noemen. Besturen gingen, besturen kwamen. Het dispuut bleef groeien en er vonden veranderingen plaats. De grondbeginselenzijn echter altijd hetzelfde gebleven.

De rode draad van Semper Excelsius is de dinsdagavond, ook wel de dispuutsavond genoemd. Door de ledengroei van het dispuut is de bar aan de Keizerstraat inmiddels vervangen door stamkroeg Rex. Naast de vaste borrelavond zijn er door het jaar heen genoeg activiteiten om de leden uit de bibliotheek weg te houden. Twee weekenden weg, het kerstdiner, feesten, afstudeerborrels, 21-diners, de diesweek en diverse andere (externe) borrels.

De studententijd van de vier grondleggers is alweer enkele jaren voorbij, maar ze kunnen gerust zijn. Nu, ruim tien jaar later, bloeit Semper Excelsius nog steeds. Op het moment van schrijven zijn er 18 actieve leden uit zes verschillende jaargangen en 30 passieve leden. Die dertig ouwe lullen vormen samen de SER (Semper Excelsius Reünisten). Zij komen nog regelmatig langs op de borrelavond en bij activiteiten. De goede band die zij onderling en met de nieuwe generaties onderhouden is tekenend voor Semper Excelsius. Het lidmaatschap geeft niet alleen een leuke invulling aan je studententijd, maar bezorgt je vooral vrienden voor het leven!

Nunc est bibendum!

Hoogachtend,

Jelle de Jong

Praeses ’20/’21


Meer info op: https://www.semperexcelsius.nl